pl en

Aktualności

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Zapraszamy na naszego

Facebook'a


czytaj więcej

STUDIA PODYPLOMOWE


Terminy wybranych zajęć

wolne miejsca


czytaj więcej

KURSY I SZKOLENIA

19 listopada

Kształtowanie umiejętności

zaspokajaniapodstawowych potrzeb życiowych


Pedagogiczny dla instruktorów

praktycznej nauki zawodu

Terminy i wykaz planowanych kursów


czytaj więcej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Informacja MEN

o egzaminie maturalnym 2014/2015


czytaj więcej